Mẹo WordPress

  1. 4919659112_b9f6b0df8f_oCách tạo bình chọn (Poll), khảo sát (Survey), đánh giá (Ratings) trong WordPress
  2. Mẹo tìm bài viết trên WordPress
  3. Blavatars – Hình đại diện của trang WordPress
Advertisements